JALUR MASUK STRATA 1 (S1) DAN DIPLOMA III (D3)


SPAN – PTKIN
Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri


SPNA MANDIRI
Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri


UM – PTKIN
Ujian Masuk Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri


UM – MANDIRI
Ujian Masuk Mandiri
IAIN Bukittinggi

JALUR MASUK PROGRAM PASCASARJANA


UM – PASCASARJANA (S2)
Ujian Masuk Pascasarjana
IAIN Bukittinggi


UM – PASCASARJANA (S3)
Ujian Masuk Program Doktor
IAIN Bukittinggi